Du er her:

Projekt: Supporting people with CP in Uganda

Organisation: Spastikerforeningen
Geografisk område: Uganda
Beløb: 699.038 kr.
Periode: Oktober 2017 - september 2020

Dette 3-årige projekt henvender sig til mennesker med Cerebral Parese (CP) i tre lokalområder Uganda. Mennesker med Cerebral Parese er en meget udsat gruppe i Uganda, som ofte ikke får den hjælp de har brug for, for at føre et godt og smertefrit liv.

Med en målgruppe på ca. 150 mennesker med Cerebral Parese, samt deres hjælpere og forældre planlægger dette projekt at forbedre livskvaliteten af mennesker med CP ved at opbygge støttegruppers kapacitet i at give fysioterapeutisk hjælp og engagere dem i lokalsamfundet. Samtidig skal lokalsamfundet gøres opmærksomt på rettighederne af mennesker med CP og lokale rettighedsindehavere blive inddraget til at finde lokale løsninger.

Sidst men ikke mindst skal den lokale partnerorganisation UNAC styrkes i at gennemføre projekter som denne og inddrage deres medlemmer i organisationens arbejde.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.