Du er her:

Projekt: Sustainable Development Project

Organisation: Dansk Handicap Forbund, Hjerneskadeforeningen og Dansk Handicapidræts Forbund
Område: Uganda
Beløb: 13.151.466 kr.
Periode: Januar 2014 - december 2017

Projektet er et partnerskab mellem DHF, DHIF og Hjenereskadeforeningen og de tre ugandiske organisationer af fysisk handicappede UNAPD, SIA og BISOU og har til hensigt at styrke de sidstes kapacitet til at inddrage mennesker med handicap i offentlige uddannelses-, sundheds- og fattigdsdombekæmpennde programmer, især på lokalt niveau.

Ca. 6.300 mennesker med fysisk handicap i 25 distrikter i Uganda vil deltage i projektet, herunder 29 lokalafdelinger af de 3 deltagende organisationer.

Projektet har en særlig dimension i at styrke enhed, læring og samarbejde i handicapsektoren i Uganda, og vil endvidere udvikle sport som et redskab til rehabilitering, fortalervirksomhed og organisationsopbygning i Uganda.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.