Du er her:

Forundersøgelse: Future partnership between ZAPDD and LEV in Zanzibar

Organisation: Landsforeningen LEV
Geografisk område: Tanzania / Zanzibar
Beløb: 39.949 kr.
Periode: December 2017

Landsforeningen LEV ønsker at lave en forundersøgelse sammen med organisationen The Zanzibar Association of People with Developmental Disabilities (ZAPDD) i Zanzibar. Undersøgelsen skal afdække, om der er basis for et fremtidigt samarbejde mellem ZAPDD og LEV.

Det umiddelbare udbytte af forundersøgelsen vil blive forøget forståelse for ZAPDD og dets arbejde igennem felt besøg, en kapacitetsanalyse baseret på en SWOT, en interessentanalyse, en problemformulering, en LFA, et Memorandum of Understanding mm.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.