Du er her:

Partneridentifikation: Partner identification trip to Zimbabwe

Organisation: Sammenslutningen af Unge med Handicap
Geografisk område: Zimbabwe
Beløb: 40.000 kr.
Periode: Oktober 2017

Denne partneridentifikation har til formål at undersøge, hvorledes et nyt partnerskab mellem Welead Trust og SUMH kunne skabes. Ligeledes er formålet at undersøge muligheden for at fremtidigt samarbejdsprojekt, og dertil hvilke områder og mål et partnerskab ville skulle fokusere på. Welead Trust er en nystartet organisation, ligesom Zimbabwe er et nyt samarbejdsland for SUMH. En partneridentifikation vil danne grundlaget for en forundersøgelse af muligheden for at skabe et samarbejde. Ved et eventuelt projektbesøg med henblik på partnerskabsidentifikation vil vi derfor undersøge, hvorledes et samarbejde ville kunne tage form, hvad det ville skulle fokusere på, og hvordan begge partnere vil kunne bidrage ligeværdigt til udførelsen af dette.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.