Du er her:

Forundersøgelse: Exploring partnership between AICB and DAB

Organisation: Dansk Blindesamfund
Område: Indien
Beløb: 122.659
Periode: Januar - april 2019

På baggrund af planer fra DBS’ side om at igangsætte nye projektpartnerskaber og en indledende undersøgende dialog mellem DBS og AICB, er det et gensidigt ønske mellem de to organisationer at indlede et projektsamarbejde og længerevarende partnerskab. Formålet med forundersøgelsen er at få udarbejdet en kontekstanalyse, en problemanalyse, en interessentanalyse og en risikoanalyse i forhold til synshandicappedes vilkår og udfordringer i Indien - samt en organi-sationsanalyse af AICB, således at organisationen på bedste vis kan inkluderes som ny partner i DBS’ portefølje. Desuden er formålet at afklare og afstemme forholdene omkring partnerskabet mellem DBS og AICB, således at et fælles Memorandum of Understanding kan udvikles og underskrives.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.