Du er her:

Projekt: Capacity Building of Organisations of the Blind under the Framework of the World Blind Union, Asia Pacific region. Phase III.

Projektet er en tredje fase som bygger på to tidligere faser finansieret af DANIDA. Partnerne er blindeorganisationerne i Mongoliet (MNFB), Laos (LAB), Myanmar (MNAB), det regionale ben af Verdens Blindeunion (WBU-AP) samt Dansk Blindesamfund (DAB). MNAB er en ny partner, som vil få adgang til erfaringer opsamlet af de øvrige partnere gennem de tidligere projektfaser. Søjlerne i projektfasen er:

1. Organisationsopbygning af de tre nationale blindeorganisationer med særlig vægt på deres lokale afdelinger; 2. Fortalervirksomhed og bevidstgørelse med særligt fokus på inklusion af blinde og svagsynede børn på grundskoleniveau; 3. Træning af blinde og svagsynede i kompenserende færdigheder med henblik på at styrke selvtillid og evnen hos målgruppen til at stille sig frem som fortaler for blinde og svagsynedes rettigheder. Projektet implementeres indenfor en regional ramme i Asien-Stillehavsområdet. Der lægges vægt på systematisk erfaringsopbygning og – deling gennem et opdateret monitorerings- og evalueringssystem. Det langsigtede perspektiv er at kunne udbrede erfaringer og resultater til andre ressourcesvage blindeorganisationer i regionen samt at overdrage mere ansvar for opfyldelsen af blinde og svagsynedes konventionsbestemte rettigheder til de ansvarlige myndigheder i projektlandene.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde