Du er her:

Projekt: LABoratory – pursuing new methods and models for organisational development, advocacy and empowerment

Organisation: Dansk Blindesamfund
Geografisk område: Laos
Beløb: 3.557.490 kr.
Periode: Januar 2018 - december 2020

“LABoratory” er et bilateralt projekt, der efterfølger tre tidligere projektfaser af regional karakter.

Målet er at styrke blindeorganisationen i Laos, via en række overvejende nye eller justerede strategiske indsatser indenfor følgende områder:

  1. Organisationsopbygning med vægt på aktivering af medlemmer i lokalafdelinger, samt på styrkelse af samarbejdet mellem hovedkontor og lokalafdelinger.
  2. Fortalervirksomhed og bevidstgørelse med særligt fokus på inklusion af blinde og svagsynede børn og unge i skolesystemet, samt styrkelse af medlemmers evne til at fungere som talerør for egne og ligestilledes rettigheder.
  3. Træning af blinde og svagsynede i kompenserende færdigheder som en forudsætning for medlemmers mulighed for at begå sig i deres nærmiljø og deltage aktivt i lokalafdelinger.

Det forventes, at projektet vil understøtte LAB’s udvikling fra at være en organisation med primær fokus på serviceydelser til en organisation, der i (endnu) højere grad er en stærk fortaler for blinde og svagsynedes rettigheder.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.