Du er her:

Aktivitet: Beskæftigelse og bæredygtighed gennem designudvikling

Organisation: Dansk Blindesamfund
Geografisk område: Mongoliet
Beløb: 169.976 kr.
Periode: August - december 2016

Designer Dorthe Merete Lykke Jensen tager til Mongoliet i august, hvor hun vil facilitere en designproces på MNFBs filtfabrik. Hensigten er at øge kapaciteten inden for filtproduktion samt at bidrage til beskæftigelse blandt mennesker med synshandicap i Mongoliet gennem øget produktion, efterspørgsel og salg af organisa-tionens filtprodukter – og derved at bidrage til at styrke organisationens organisatoriske og økonomiske bæ-redygtighed. På baggrund af Dorthe Merete Lykke Jensens input vil MNFB udvikle og lancere en ny strategi for fremtidigt projektdesign, storytelling og markedsføring, samt producere nye filtprodukter til salg i Mongoliet og Danmark. Den socialøkonomiske virksomhed Blindes Arbejde indgår i samarbejdet i forhold til afsætning af produkter i Danmark, og på sigt forhåbentligt i andre europæiske lande. Indsatsen supplerer DBS’ igang-værende projektaktiviteter i Mongoliet, og monitorering af resultaterne af nærværende indsats vil blive inte-greret i den løbende projektmonitorering.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.