Du er her:

Projekt: SUSTAIN

Organisation: Dansk Blindesamfund
Geografisk område: Mongoliet
Beløb: 2.496.113 kr.
Periode: Januar 2018 - december 2020

“SUSTAIN” er et bilateralt exit projekt, der følger som fortsættelse på tre tidligere projektfaser af regional karakter.

Målet er at styrke partnerorganisationen Mongolian Federation of the Blind (MNFB)'s bæredygtighed på tre områder:

a) politisk - forstået som MNFB’s bidrag til politiske processer og beslutninger, der fremmer rettigheder for mennesker med synshandicap i Mongoliet, b) organisatorisk bæredygtighed og c) finansiel bæredygtighed.

Via en differentieret indsats vil der i projektet være særligt fokus på strategiske målrettede indsatser indenfor fortalervirksomhed (bl.a. mhp. offentligt støttede programmer for O&M og DLS); på styrkelse af MNFB’s 23 lokalafdelinger; ”outreach” til mennesker med synshandicap bosat langt væk fra provinshovedstæder; udvikling af en samlet monitoreringspraksis for MNFB, samt intensiveret fundraising. Mindst 15 lokalafdelinger forventes at være fuldt bæredygtige ved projektets ophør, hvilket sammen med støtte fra et antal nye donorer, forventes at sætte MNFB i stand til at fungere godt og effektivt uden yderligere substantiel projektstøtte fra Dansk Blindesamfund 

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.