Du er her:

Aktivitet: Involving Myanmar in the International Blindness Community

Organisation: Dansk Blindesamfund
Område: Myanmar
Beløb: 37.000 kr.
Periode: August – oktober 2013

Indsatsen har til formål at involvere den nationale blindeorganisation fra Myanmar (MNAB) i det internationale fællesskab, som den internationale blindebevægelse udgør, og samtidig give organisationen adgang til partnere og ekspertise i det geografiske nærområde.

Indsatsen indgår i en række planlagte aktiviteter, der skal føre frem til en indslusning af MNAB i det projektsamarbejde, som DBS allerede har i Asien - Stillehavsregionen. Repræsentanter fra MNAB inviteres til at deltage i et planlagt evalueringsseminar i Mongoliet i august 2013, hvor DBS’s fremtidige projektsamarbejde i regionen skal diskuteres. MNAB vil samtidig indgå fuldt ud i opfølgningen på dette seminar.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.