Du er her:

Forundersøgelse: Building partnership between Myanmar National Association of the Blind (MNAB) and Danish Association of the Blind (DAB)

Organisation: Dansk Blindesamfund
Område: Myanmar
Beløb: 65.000 kr.
Periode: November 2013

I marts 2014 ansøges Handicappuljen om en tredje fase af projektet Kapacitetsopbygning af blindeorganisationer i Asien – Stillehavs regionen under Verdens Blinde Union, i samarbejde mellem Dansk Blindesamfund, Asien-stillehavsregionen af Verdens Blindeunion, Mongolian National Federation of the Blind, Lao Association of the Blind, og som en ny projektpartner også Myanmar National Association of the Blind.

Formålet med projektet er at styrke blindeorganisationerne i Asien – Stillehavs regionen i arbejdet med at fremme synshandicappedes rettigheder. Konkret tager projektet udgangspunkt i blindeorganisationernes arbejde i henholdsvis Myanmar, Laos og Mongoliet, samt i evalueringen af projektets første og anden fase. Det er planen, at projektet skal fokusere på tre hovedområder: 1) Organisationsudvikling. 2) Fortalervirksomhed og 3) Videns opsamling. På lokalt, nationalt og regionalt niveau vil der blive arbejdet strategisk med organisationsudvikling og fortalervirksomhed. Projektet vil være en konsolidering af resultater opnået gennem projektets anden fase (2010-2013), med særligt fokus på en konsolidering i lokalafdelingerne. Som en videreførelse af partnerskabet vil nye aktiviteter også blive introduceret.

Formålet med forundersøgelsen er at få udarbejdet en kontekstanalyse, en problemanalyse, en interessent analyse i forhold til synshandicappedes vilkår og udfordringer i Myanmar, samt en organisations analyse af MNAB, således at MNAB - på bedste vis - kan inkluderes i projektet Kapacitetsopbygning af blindeorganisationer i Asien – Stillehavs regionen under Verdens Blinde Union, på samme vilkår som Asien-stillehavsregionen af Verdens Blindeunion, Mongolian National Federation of the Blind, og Lao Association of the Blind. Desuden er formålet at afklare og afstemme forholdene omkring partnerskabet mellem DAB og MNAB, således at et fælles Memorandum of Understanding kan udvikles og underskrives.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.