Du er her:

Projekt: MNAB on the move

Organisation: Dansk Blindesamfund
Område: Myanmar
Beløb: 499.690 kr.
Periode: August 2018 - juli 2019

Med denne ansøgning ønsker DBS at gennemføre et bilateralt projekt med MNAB, efter at have samarbejdet i et større regionalt projekt med flere partnere. Målet er at styrke blindeorganisationen via en række indsatser indenfor følgende områder: 1. Organisationsopbygning med vægt på mobiliseringen af medlemmer gennem lokalafdelinger samt på en udvikling af en strategi indenfor fortalervirksomhed; 2. National fortalervirksomhed for rettigheder for mennesker med synshandicap; lokal fortalervirksomhed for rettigheder for mennesker med synshandicap med udgangspunkt i to lokalområder, samt bevidstgørelse i forhold til hovedstadens utilgængelige transport system; og 3. Rettighedstræning af kvinder; træning af blinde og svagsynede i massage som indkomstgenerende aktivitet for både individer og lokalafdelinger, samt en identifikation af ’best practices’ indenfor etableringen af massagecentre som indkomstkilde. Det forventes, at projektet vil understøtte MNAB’s udvikling til en organisation der i højere grad, end det har været muligt tidligt, bliver en stærk fortaler for blinde og svagsynedes rettigheder. Det er ønsket, på indeværende tidspunkt, at projektet vil være et første skridt i et udvidet bilateralt projektsamarbejde mellem MNAB og DBS.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.