Du er her:

Projekt: The first seed - ID family network

Organisation: Landsforeningen LEV
Geografisk område: Myanmar
Beløb: 499.368 kr.
Periode: januar 2018 - juni 2019

Dette projekt handler om, at LEVs nye partnere i Myanmar under projektperioden skal modtage støtte til at skabe et produktivt uformelt netværk med en fælles strategi for, hvor de vil hen og hvordan de vil gøre det. Samtidig skal partnerne opkvalificeres inden for organisationsudvikling. Projektet har derfor to fokusområder:  

  1. Projektet inddrager fire nye partnere i Myanmar, som skal støttes til at udvikle et uformelt netværk. Arbejdet imellem organisationerne har hidtil kun været sporadisk og de har været uenige om, hvad der er bedst for udviklingshæmmede. Nu vil de nye partnere gerne støttes i at skabe et netværk, der skal sammentømre dem og skabe en fælles platform for vidensdeling og en større politisk fællesstemme til Myanmars handicapparaply (Myanmar Federation of Persons with Disabilities) i Myanmar, som skal komme flere rights holders and duty bearers til gode.
  2. De nye partnere skal også gennemføre basal organisationsudvikling; især indenfor finans, HR og kommunikation, som har vist sig at være nødvendig. Organisationerne er kun nogle få år gamle og mangler en del kvalifikationer. Det er en vigtig forudsætning, at organisationerne får den nødvendige støtte, hvis de skal kunne udføre kvalificeret rettighedsbaseret arbejde i fremtiden.

De nye partnere skal også gennemføre basal organisationsudvikling; især indenfor finans, HR og kommunikation, som har vist sig at være nødvendig. Organisationerne er kun nogle få år gamle og mangler en del kvalifikationer. Det er en vigtig forudsætning, at organisationerne får den nødvendige støtte, hvis de skal kunne udføre kvalificeret rettighedsbaseret arbejde i fremtiden.

Forundersøgelsen (Future Partnerships in Myanmar) til dette projekt fandt sted i starten af 2017, hvor de to fokusområder i dette projekt fyldte meget hos deltagerne.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.