Du er her:

Aktivitet: Frontrunners - leadership course

Organisation: Foreningen Danske Døvblinde
Geografisk område: Nepal
Beløb: 399.522
Periode: September 2018 - juni 2019

FDDB skal med denne aktivitet sende to yngre døve ledere på et internationalt kursusforløb på døves højskole Castberggård i Danmark. Kurset, der strækker sig over 9 måneder (fra september 2018 til maj 2019), er særligt tilrettelagt for døve og der undervises på tegnsprog, hvorfor det ikke er nødvendigt at medbringe tolk fra Nepal. På Frontrunners arbejder man med tegnsprog og døves kultur, ledelse (organisationsarbejde), projektledelse, menneskerettigheder, FN’s Handikapkonvention og kommunikation.

De to døve deltagere, der skal deltage i uddannelsen, er medlemmer bestyrelsen i DAN, Deafblind Association Nepal, som er FDDB's partnerorganisation. De to deltagere har i et år forberedt sig på internationalt tegnsprog og skal være med til at styrke organisationens lederskab og arbejde med rettigheder samt handicapkonventionen.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.