Du er her:

Aktivitet: Kurser i Taktil Kommunikation og brug af haptiske signaler for Døvblindblevne tegnsprogede og tegnsprogstolke i Nepal (110.697 kr.), April 2016 - maj 2016

Organisation: Foreningen af Danske Døvblinde
Geografisk område: Nepal
Beløb: 110.697 kr.
Periode: April - maj 2016

Baggrund: Døvblindeorganisationen DAN og FDDB`s partnerorganisation døveforbundet har anmodet FDDB om at organisere kurser i taktil kommunikation, som ikke anvendes i Nepal

Underviser:  Medlem af FDDB´s bestyrelse Dorte Eriksen.

  1. 5 dages kursus i Taktil Kommunikation på døveskolen i Pokhara, Nepal for 20 døvblindblevne tegnsprogede deltagere fra døvblindeorganisationen DAN.

Kurset er en opfølgning på kursus i April 2015 under projekt  nr   317-069

Målet er at døvblindblevne får et grundlag for at anvende taktile elementer i Nepali tegnsprog.

  1. 5 dages grundkursus i Taktil Kommunikation på døveskolen i Katmandu for 20 døvblinde deltagere fra døvblindegrupper i Katmandu dalen. Grundkursus.

Målet er at deltagerne får en indføring i elementerne i taktilt kommunikation og haptiske signaler

  1. 1 dages grundkursus i Taktil Kommunikation for 10 tegnsprogtolke i Katmandu. Formålet er at tegnsprogtolkene lærer at anvende taktile elementer i tolkningen til døvblindblevne tegnsprogede.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.