Du er her:

Aktivitet: Netværk - deltagelse i international kongres

Organisation: Stammeforeningen i Danmark
Område: Nepal
Beløb: 12.000 kr.
Periode: Juni 2013

Formålet med projektet er, at Nepal Stutters' Association kan sende en repræsentant til den internationale kongres for "International Stuttering Association". Repræsentanten skal fortælle om de erfaringer som Stammeforeningen I Danmark og Nepal Stutters' Association har med deres partnerskab og således på sigt inspirere andre stammeorganisationer til et lignende samarbejde.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.