Du er her:

Aktivitet: NSA-FSD Partnership activity and Introduction to partnership work

Organisation: Stammerforeningen i Danmark
Område: Nepal
Beløb: 149.974 kr. + 36.658 kr.
Periode: Marts - april 2014

Der skal afholdes en partnerskabsworkshop, hvor Stammerforeningen i Danmark og dens nepalesiske, partner Nepal Stutters Association deler deres visioner og ambitioner for det eksisterende projekt og udfasningen af det. En anden del af workshoppen adresserer en evalueringsrapport, der vurderer de sidste 10 års partnerskab, organisationerne imellem.

Endvidere har Stammerforeningen i Danmark (i en separat ansøgning) anmodet om at få et "føl" med til Nepal. Hun skal blandt andet præsentere det danske koncept med sommerlejre for børn, der stammer og deres forælde - i en nepalesisk kontekst.

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.