Du er her:

Aktivitet: Supporting the Danish – Nepal disability collaboration (1)

Organisation: Dansk Handicap Idræts-Forbund, Foreningen af Danske Døvblinde, Landsforeningen Autisme, Stammeforeningen i Danmark, Depressionsforeningen
Geografisk område: Nepal
Beløb: 164.800 kr.
Periode: Januar - december 2016

Fire danske handicaporganisationer er pt. aktive i Nepal med midler fra Handicappuljen og i samarbejde med nepalesiske partnerorganisationer, mens yderligere en organisation er undervejs med opstart af et samarbejde (Depressionsforeningen).

De seneste 15 år har en nepalesisk liaison officer været engageret, først gennem Miniprogrammet og senest Handicappuljen. Fælles for organisationerne er, at de er meget engagerede i projekter/aktiviteter med partnerne, men at de i forhold til det internationale udviklingsarbejde har begrænsede ressourcer (mht. frivillige/ansatte med dette som ansvarsområde). Det har vist sig at være en fordel for de ansøgende organisationer og DH at dele en medarbejder i Nepal, da det har bidraget til større synergi og erfaringsudveksling, og det betyder at medarbejderen har oparbejdet en stor og bred erfaring at trække på.

Hertil kommer at engelsk-niveauet i flere af de nepalesiske organisationer ikke er højt, og kulturforskellen mellem Danmark og Nepal opleves at kunne skabe misforståelser og uenigheder i et projektsamarbejde.

Hovedformålet med denne ansøgning er at sikre støtte til projektimplementeringen, kapacitetsopbygning og øget koordinering.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.