Du er her:

Aktivitet: Supporting the Danish – Nepal disability collaboration

Organisation: Stammeforeningen i Danmark, Foreningen af Danske Døvblinde, Landsforeningen Autisme, Dansk Handicap Idræts-Forbund og Sammenslutningen af Unge med Handicap
Område: Nepal
Beløb: 141.873 kr.
Periode: Januar - december 2015

5 af DHs medlemsorganisationer er pt. aktive i et samarbejde med de nepalesiske partnerorganisationer.

Fælles for DHs medlemsorganisationer er, at de er meget engagerede i projekter/aktiviteter med deres partnere i Nepal. Men samtidig er medlemsorganisationerne `små´ i forhold til ulandsarbejdet (få frivillige/ansatte) og har begrænsede ressourcer. Hertil kommer, at det engelske sprogniveau i flere af de nepalesiske organisationer ikke er højt. Kulturforskelle mellem Danmark og Nepal kan endvidere skabe misforståelser og uenigheder i et projektsamarbejde.

De seneste 13 år har en lokal liaison officer været engageret gennem Miniprogrammet og senest gennem Handicappuljen. Det har vist sig, at samarbejdet mellem vores medlemsorganisationer og vores partnere i Nepal faciliteres bedst med en ”kulturtolk”. Den nepalesiske medarbejder har stort kendskab til samarbejde med de danske organisationer og personer, handicapområdet, Miniprogrammet og Handicappuljen og kan ”oversætte” krav, forventninger og arbejdsmetoder, de danske organisationer og deres nepalesiske partnerorganisationer imellem. Den nepalesiske medarbejder kan også følge op og støtte op om de nepalesiske partnerorganisationer i perioderne mellem de danske organisationers besøg.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.