Du er her:

Aktivitet: Ungdomslejr for døvblindblevne 15-18 årige Nepal

Organisation: Foreningen Danske Døvblinde
Geografisk område: Nepal
Beløb: 122.804 kr.
Periode: Oktober - november 2017

FDDB's partner DAN i Nepal har identificeret 71 døvblindblevne, tegnsprogselever under 18 år på døveskoler. Ungdomsgruppen har særlige behov med henblik på:

  • Tilpasning af kommunikationsform da mange har svært ved at se visuelt tegnsprog,
  • Tilpasning af undervisningsmaterialer,
  • Tilpasning af lysforhold
  • Viden om hjælpemidler i undervisning og dagligdag

Der er fra sydpartner udtrykt et behov for at etablere ungdomsarbejde i døvblindeorganisationen DAN. Som et pilotprojekt etableres en 3 dages ungdomslejr, hvor 2 unge døvblindblevne mellem 15 og 17 år fra hvert af de 8 distrikter projektet arbejder i inviteres med en lærer fra hvert distrikt som støtteperson/ledsager. Der afvikles en dags introkursus for lærerne i taktil kommunikation og haptiske signaler og et af FDDB's medlemmer med særlige kompetencer i ungdomsarbejdet står for tilrettelæggelse og afvikling af ungdomslejren. En del af pilotprojekter er at få input og inspiration fra deltagerne i ungdomslejren til det fremtidige ungdomsarbejde.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.