Du er her:

Forundersøgelse: Establishing 2-3 regional KOSHISH self-help centres for mentally disabled people.

Organisation: Depressionsforeningen
Geografisk område: Nepal
Beløb: 64.598 kr.
Periode: Februar 2016

DepressionsForeningen vil bistå KOSHISH i etablering af 2-3 regionale selvhjælpscentre ved hjælp af “training of trainers”-programmer. Formålet med centrene er at yde førstehjælp til mennesker med angst, de-pression og andre mentale lidelser ved at udgøre et sikkert sted for støtte og hjælp uden stigma. Centrene vil være tilgængelige for alle med et mentalt handicap. Dog vil der være et særligt fokus på unge og mentalt handicappede kvinder, der er særligt vanskeligt stillet i Nepal.

Centrene vil bygge på selvhjælpsmetoder og erfaringer fra Depressionsforeningens lokalgrupper (selvhjælps-grupper) og sociale væresteder, der danner ramme om frivillig rådgivning og vejledning af patienter og deres pårørende.
Projektet vil styrke KOSHISHs mål om flere vel trænede frivillige og dermed tilskynde til en mere inkluderende og forstående holdning til mennesker med et mentalt handicap i Nepal.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.