Du er her:

Forundersøgelse: Forundersøgelse i Nepal

Organisation: Dansk Handicapforbund og Parasport Danmark
Geografisk område: Nepal
Beløb: 206.535 kr.
Periode: november 2018

DHF vil sammen med Parasport Danmark gennemføre en forundersøgelse i Nepal i november 2018. Tanken er at formulere et projekt sammen med 3 organisationer af fysisk handicappede (Nepal Spinal Cord Injury Sports Association, National Association of the Physical Disabled-Nepal, og Center for Independent Living Nepal), projektet vil have fokus på kapacitets opbygning af organisationerne som interesse og medlemsorganisationer. Det er håbet at det er muligt at formulere et projekt med en del fælles elementer, som kan styrke samarbejde og erfaringsudvekling mellem de 3 organisationer. Hvis alt går som planlagt kan et nyt projekt ansøges i begyndelsen af 2019.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.