Du er her:

Forundersøgelse: Self-help centres for mentally disabled people

Organisation: Depressionsforeningen
Geografisk område: Nepal
Beløb: 64.598 kr.
Periode: Februar 2016

Feasibility studiet tager afsæt i en række møder med KOSHISH. Formålet er at undersøge grundlaget for det skitserede projekt og udbygge samarbejdsrelationerne omkring dette og generelt mellem de to organisationer. På møderne fastlægges rammer og struktur for projektets gennemførelse ligesom samarbejdsmønstre og ansvar for projektets enkelte dele aftales sammen med forventede bidrag og tidshorisont fra KOSHISH og The Danish Association of AffectiveDisorders (DepFor).

Feasibility studiet beskriver:

  • Vilkår og ønsker til samarbejdet
  • Rammer og struktur for projektet – indhold, input og gennemførelse
  • Forventede projektresultater
  • Tiltag til evaluering og erfaringsopsamling

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.