Du er her:

Partneridentifikation: Partner identification in Nepal

Organisation: Dansk Handicap Forbund
Geografisk område: Nepal
Beløb: 151.726 kr.
Periode: Februar - maj 2018

Dansk Handicap Forbund ønsker sammen med RYK, (en special kreds i DHF) i samarbejde med Parasport Danmark og FrontCare at undersøge mulighederne for et samarbejde med organisationer af fysisk handicappede i Nepal. Vi ønsker at lave en kapacitetsvurdering af specielt to mulige partnere, for at se om vi kan biddrage til nogle af de udfordringer, de står med. Vi ønsker også at få opdateret viden om den kontekst potentielle partnere arbejder i. Målet med processen er at få inputs til en ansøgning om en afsluttende projektformulering eller et mindre pilotprojekt.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.