Du er her:

Projekt: Autism Awareness for Inclusion and Promotion of Rights of Person with Autism in Five Development Regions of Nepal.

Organisation: Landsforeningen Autisme
Område: Nepal
Beløb: 563.216 kr.
Periode: Juli 2015 – juni 2017

Projektet udspringer af det igangværende miniprojekt, hvor erfaringerne viser, at der er stor efterspørgsel efter viden og erfaring om autisme i den brede nepalesiske befolkning og blandt de nepalesiske beslutningstagere. Hensigten er således at udvide oplysningsindsatsen med det formål at øge kendskabet til autisme blandt forældre og andre omsorgspersoner, samt blandt serviceudbydere og myndigheder for dermed at påvirke holdninger, politikker og retningslinjer til fordel for personer med autisme i Nepal.

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.