Du er her:

Projekt: Building the Base

Organisation: Foreningen Danske Døvblinde
Område: Nepal
Beløb: 891.853 kr.
Periode: Januar 2015 - juni 2016

Samarbejdsprojekt mellem Foreningen Danske Døvblinde og Døveforbundet i Nepal med det formål at sikre, at mennesker med døvblindhed i Nepal får adgang til at udøve rettigheder som alle andre. Projektet vil diagnosticere døvblindblevne i 4 distrikter og etablere selvhjælpsgrupper i distrikterne, som en start på en senere landsdækkende indsats, der skal opbygge et landsdækkende døvblindeforbund.

Projektet medvirker til kapacitetsopbygning i de to organisationer, der repræsenterer døvblinde: DAN i Kaski distriktet (der repræsenterer døvblindblevne) og SDBP (forældreforeningen, der repræsenterer døvblindfødte), således at organisationerne bliver bedre rustet til at varetage fortalervirksomhed for de to grupper.

Udover partnerorganisationen og de to døvblindeorganisationer deltager NAB, Blindeforbundet med kontaktnetværk og rehabiliteringstilbud. Alle 4 organisationer koordinerer indsatsen i et rådgivende forum. Projektet uddanner 6 personer med erhvervet døvblindhed til et ressourceteam og spreder information om døvblindhed til døve og blindeskoler, samt til myndigheder lokalt og regionalt gennem WDO og CBR medarbejdere i distrikterne.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.