Du er her:

Projekt: Educating Nepali Sign Language Interpreters in Deafblind Interpreting

Organisation: Foreningen af Danske Døvblinde
Geografisk område: Nepal
Beløb: 298.243 kr.
Periode: Januar 2018 - december 2019

Projektet "Educating Nepali Sign Language Interpreters in Deafblind Interpreting" er et samarbejdsprojekt mellem FDDB, Foreningen Danske Døvblinde og DAN, Nepals Døvblindeorganisation.

DAN, døvblindeorganisationen i Nepal er på 3 år vokset fra 11 til 55 medlemmer med erhvervet døvblindhed og projektet "Expanding the Base" (1. jan 2017) har diagnosticeret i alt 181 døvblinde i 8 distrikter heraf 165 tegnsprogede.

110 er over 18 år og af dem forventes mindst 15 at blive medlem af DAN inden næste generalforsamling august 2018. Alle 181 deltager regelmæssigt i møder i en af de 10 distriksgrupper. Det stigende antal medlemmer stiller store krav til kvantitet og kvalitet af tegnsprogtolke i distrikterne og til de kapacitetsopbyggende aktiviteter for medlemmer og bestyrelse i projekt "Expanding the Base". De tegnsprogstolke DAN bruger til kurser, møder og aktiviteter i distrikterne har en grunduddannelse i tegnsprogstolkning, men har vanskeligheder ved at tolke for døvblindblevne. Projektet sigter mod over to år at opkvalificere 14 tegnsprogstolke fra 9 distrikter i tolkning for døvblinde og uddanne to døvblinde til undervisere for tegnsprogstolke. Kurset indeholder teori og praktiske øvelser på fire ugekurser med Nepalesiske døvblindblevne undervisere og to ugekurser med danske eksperter i døvblinde tolkning sammen med nepalesiske undervisere. Imellem uge kurserne et etableres ugentlige online øvelser i tolkning og aflæseøvelser for fjerntboende tolke, og ugentlig tolketræning for seks tegnsprogstolke i Kaski med døvblinde undervisere.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.