Du er her:

Projekt: Expanding the Base

Organisation: Foreningen af Danske Døvblinde
Geografisk område: Nepal
Beløb: 1.742.129 kr.
Periode: Januar 2017 - december 2018

Projektet "Expanding the Base" er et samarbejdsprojekt mellem FDDB, Foreningen Danske Døvblinde og DAN, Nepals Døvblindeorganisation.

Projektet vil over 24 måneder i 2017/18 styrke DAN, Nepals døvblindeforening i foreningens fortalervirksomhed, kvantitativt i form af større geografisk udbredelse til alle Nepals 7 provinser og kvalitativt i form af kapacitetsopbygning i DAN.

Projektet vil diagnosticere mennesker med erhvervet døvblindhed i yderligere 4 distrikter i 4 provinser i Nepal og etablere netværksgrupper for mennesker med erhvervet døvblindhed i distrikterne.  

Projektet vil arbejde for at døvblindblevne inkluderes socialt gennem forbedrede taktile kommunikationsmuligheder og inkluderes politisk i nationale politikker, handleplaner og retningslinier gennem informations og lobbyvirksomhed.

Projektet samarbejder med Nepals Døveforbund, Nepals Blindeforbund og forældreforeningen for døvblindfødte børn og unge og med det nationale ressourcecenter på døvblindeområdet etableret i oktober 2016.

Projektet bygger på et to års samarbejdsprojekt "Building the Base" 2015/16 som har diagnosticeret 70 døvblindblevne i Nepal i 6 distrikter fordelt på 5 provinser, og et pilotprojekt med identificering af døvblindblevne i Nepal i 2013/14.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.