Du er her:

Future partnership between PFPID and LEV in Nepal

Organisation: Landsforeningen LEV
Geografisk område: Nepal
Beløb: 94.624 kr.
Periode: november 2018

Landsforeningen LEV vil lave en forundersøgelse med organisationen, PFIPD, i Nepal. Undersøgelsen skal afdække det fremtidige partnerskab og hvilke indsatser/projekter partnerskabet skal omhandle mellem PFIPD og LEV. Udbyttet af forundersøgelsen er forøget forståelse for PFIPD’s praktiske arbejde og samarbejdspartnere, samt et til flere potentielle projekter, der skal ansøges om efter forundersøgelsen. Analyserne under forundersøgelsen vil indeholde; felt besøg, kapacitetsanalyser, interessentanalyse, problemformuleringer, LFA, Memorandum of Understanding etc. (se mere 2.b).

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.