Du er her:

Projekt (pilot): Samarbejde og vidensindsamling

Organisation: Foreningen Danske Døvblinde
Område: Nepal
Beløb: 253.00 kr.
Periode: December 2013 – november 2014

Projektet er et forprojekt, der handler om opbygning af samarbejde mellem flere handicaporganisationer i Nepal med fælles fokus på døvblindhed.

Et konstruktivt og ligeværdigt samarbejde mellem dem er en forudsætning for et evt. efterfølgende projekt. Samtidig foretages der dataindsamling for at opsummere den viden, der findes om døvblinde i dag og der planlægges informationskampagner.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.