Du er her:

Projekt: “Voices of KOSHISH” - Support Self-Help Capabilities for People with Psycho-Social Disabilities in Nepal

Organisation: Depressionsforeningen
Geografisk område: Nepal
Beløb: 199.985 Kr.
Periode: Januar 2017 - december 2018

Projektets formål er at forbedre vilkårene for mennesker med et psykosocialt handicap I Nepal. Det sker gennem to parallelle og sammenknyttede interventioner: 1) Etablering, forankring og videreudvikling af selvhjælpsgrupper for mennesker med psykosocialt handicap (SHGs) og 2) Oprettelse, forankring og udvikling af et korps af fortalere, der i lokalsamfundet skal sikre bedre levevilkår for og accept af mennesker med et psykosocialt handicap.

Begge interventioner er foreslået af den nepalesiske samarbejdsorganisation KOSHISH, der har udformet ansøgningen inden for en erfaringsramme, der er drøftet med DepFor. Herved sikres såvel opfyldelse af de lokale ønsker til projektets formål og anvendelse af Depressionsforeningens erfaringer i gennemførelsen af dette.

Der er tale om et pilot projekt, da selvhjælpsgrupper og en mere systematisk fortaler virksomhed ikke er etableret i øjeblikket. På begge områder er grundlaget dog forberedt i form af uformelle støttegrupper (peer support groups) og KOSHISH organisations tiltag på fortaler området.

I pilot fasen gennemføres projektet i Katmandu området. Bliver det en succes, er det tanken at udvide dette til andre områder i Nepal.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.