Du er her:

Forundersøgelse: Empowering og inklusion af døve i Hanoi

Organisation: Dansk Handicap Forbund
Geografisk område: Vietnam
Beløb: 324.044 kr.
Periode: November 2015 - marts 2016

Forundersøgelsen skal forsøge at afklare følgende:

  • Indsamling af opdateret statistisk information om Døve i Hanoi og Vietnam
  • Kortlægge andre planlagte og igangværende initiativer på døveområdet som det er vigtigt at koordinere med
  • Lave en organisations assessment af Hanoi Deaf Club (HDC) som hjælp til at designe et relevant projekt
  • Indsamle og opdatere baseline data om HDC
  • Indsamle og opdatere viden om tegnsprogsområdet til brug for design af projektet
  • Undersøge mulighederne erfaringsudvekling med andre døve klubber og institutioner i Hanoi og resten af Vietnam
  • Gennemføre en projektformulerings workshop hvor projektets endelige formål, implementerings strategi m.m. fastlægges.
  • Lave udkast til samarbejdsaftaler mellem projektets partenere

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.