Du er her:

Forundersøgelse: Forundersøgelse i Vietnam

Organisation: Dansk Handicap Forbund og Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede
Område: Vietnam
Beløb: 79.000 kr.
Periode: Oktober 2013

Dansk Handicap Forbund og Landsforeningen af Polio-, Trafik- og  Ulykkesskadede (nu UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen red.) forventer i januar 2014 at ansøge Handicappuljen om et organisations udviklingsprojekt, der skal støtte en række organisationer af handicappede i provinser, syd og nord for Hanoi.

Herudover ønsker Dansk Handicap Forbund og Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede at inddrage deres nuværende partnere, DP-Hanoi og Vietnam Federation of the Disabled (VFD) i projektet. DP-Hanoi, fordi de har erfaringer, som de øvrige kan udnytte. VFD, fordi de både kan kapacitetsopbygge paraplyen for handicapbevægelsen i Vietnam, men også, fordi VFD har legal status som NGO, der må samarbejde med organisationer i hele Vietnam.

Projektet vil udnytte Dansk Handicap Forbunds erfaringer fra Latin Amerika, hvor de har arbejde med projekter, der består af flere partnere. Som i Latin Amerika forventer de, at projektet vil have egne komponenter til hver partner, fælles aktiviteter, rådgivning og en demokratisk projektstruktur med fællesmøde for samarbejdspartnere og en projektbestyrelse.

Organisationerne har foreløbig identificeret 6 relevante provins organisationer, men forventer ikke at starte projektet med mere end 3 af dem, for så efter et par år at inddrage flere.

Resumé af relevante emner, der skal behandles som led i forundersøgelsen.

  • Afklaring af de legale rammer for at arbejde med et projekt, der dækker flere provinser
  • Afklare de legale rammer, for at oprette et projektkontor
  • Afklare det endelige projektdesign og struktur, herunder projektets styrende organer 
  • Afklare VFDs rolle og kapacitet i forhold til det fremtidige projekt 
  • Diskutere partnerskab og fælles værdier med alle 5 partnere 
  • Snitfladen mellem dette projekt og DP-Hanois øvrige projekter

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.