Du er her:

Forundersøgelse: Pre-study on “Strengthening the disability movement”

Organisation: Dansk Handicap Forbund
Geografisk område: Vietnam
Beløb: 129.096 kr.
Periode: November - december 2016

Ansøgning om forundersøgelse til nyt projekt til at styrke handicaporganisationerne i seks provinser i Vietnam. Dansk Handicap Forbund (DHF) og Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) har i en årrække støttet handicapbevægelsen i Vietnam, bl.a. med et igangværende projekt der fokuserer på kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed.

I denne forundersøgelse skal erfaringerne af tidligere projekter samles op og diskuteres med eksisterende og nye partner organisationer.  Et nyt fokus er planlagt til at nå længere ud til de mennesker med handicap der lever i distrikterne. Desuden skal der findes en projektform, der støtter netop de handicaporganisation der arbejder mest engageret og med principperne om åbenhed og gennemsigtighed. Partnerne forventes at blive handicaporganisationerne i Hanoi, Ha Nam, Ham Dinh, Ninh Binh, Thai Binh, og Hai Duong. Forundersøgelsen skal afsluttes med en partnerworkshop hvor målsætninger og resultater af et nyt projekt skal formuleres og danne grundlaget for det nye projekt.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.