Du er her:

Projekt: Cooperation with provincial DPO’s in Vietnam (CPDV)

Organisation: Dansk Handikap Forbund og Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede
Område: Vietnam
Beløb: 2.534.151 kr.
Periode: April 2014 - december 2016

Dette projekt er et fælles Dansk Handikap Forbund og Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (nu UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen red.) projekt, hvor Dansk Handikap Forbund har det formelle ansvar. Projektet er en selvstændig fortsættelse af tidligere projekter, som Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede har, og har haft, i Vietnam med CISU finansiering. Formålet med projektet er at øge den organisatoriske kapacitet hos 4 provins baserede, uafhængige organisationer for mennesker med handicap (DP-Hanoi, DP-Nam Dinh, DP-Ha Namh and DP-Ninh Din), samt en national paraplystruktur, VFD.

Projektet har også til formål at øge organisationernes evne til at udøve rettighedsarbejde, men der forventes ikke store konkrete resultater inden for dette. Projektet vil have flere komponenter bla.:  organisationernes egne komponenter, flexibel fund, fælles aktiviteter, herunder fælles træning, og projektet bygger i høj grad på en kombination af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedes erfaringer fra Vietnam og Dansk Handikap Forbunds erfaringer fra Latin Amerika. Den grundlæggende strategiske ramme er udviklings trekanten. Projektet vil løbe over 33 måneder og tilgodese mere end 1.500 mennesker med handicap.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.