Du er her:

Projekt: Strengthening provincial DPOs

Organisation: Dansk Handicap Forbund
Geografisk område: Vietnam
Beløb: 4.579.662 kr.
Periode: August 2017 - juli 2020

Projektet planlægger at styrke handicapbevægelsen i de nordlige Vietnam gennem kapacitetsopbygning af 5 provinsorganisationer og deres strukturer på distrikt niveau. Organisationerne skal herigennem blive bedre til at kæmpe for og beskytte rettigheder af mennekser med handicap.

Der er tale om et 3-årigt projekt og målgruppen er medlemmerne af handicaporganisationerne, primært i provinserne Ha Nam, Nam Dinh, Thai Binh, Hai Duong og Thai Nguyen, som primært er mennesker med fysisk handicap, heriblandt mennekser med svære handicap. Et særligt fokus er på kvinder og børn med handicap.

Der arbejdes med tre specifikke projektmål, som er a) handicaporganisationer i 5 provinser har forbedret deres kapacitet i a lede organisationen; b) handicaporganisationer i 5 provinser har forbedret deres kapacitet i medlemsbaseret arbejde på provins og distrikt niveau; og c) handicaporganisationer i 5 provinser har forbedret deres kapacitet i at planlægge og gennemføre rettighedsbaseret arbejde (advocacy).

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.