Du er her:

Aktivitet: Partneridentifikation - COPABOL 2017

Organisation: Dansk Handicap Idræts-Forbund
Geografisk område: Bolivia
Beløb: 87.740 kr.
Periode: November - december 2017

Forundersøgelsen har som formål at tilvejebringe input til en ansøgning for et mindre projekt finansieret af HP til COPABOL og dets tre medlemsorganisationer (sportsorganisationer) i Bolivia. Dansk Handicap Forbund støtter de tre organisationer i mindre omfang i øjeblikket og et fremtidigt projekt vil blive udført i tæt samarbejde med DHF. Projektet vil have som formål at styrke koordineringen mellem de tre organisationer, og opbygge deres organisatoriske, tekniske og administrative kapacitet samt deres kapacitet til at advokere for udbredelsen af handicapidræt.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.