Du er her:

Forundersøgelse: Guatemala 2019

Organisation: Dansk Handicap Forbund
Geografisk område: Guatemala
Beløb: 115.865 kr.
Periode: April - juni 2019

DHF ønsker med denne forundersøgelse at få input til at kunne fremsende en ansøgning til handicappuljen til 1. oktober 2019, for at starte et længerevarende samarbejde med i første omgang fire handicaporganisationer i Guatemala. Det er første gang, at DHF ønsker at starte projekter op i Guatemala, men har tidligere haft projektaktiviteter i Nicaragua og for nuværende er der omfattende projektaktiviteter i Honduras ligesom DHF de sidste år har haft kontakter til Guatemala og besøgt landet for nyligt, og DHF finder det hensigtsmæssigt at benytte de oparbejdede erfaringer i disse to lande i endnu et mellemamerikansk land.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.