Du er her:

Program: Latinamerika Program 2013 - 2015, Udvikling af handicapbevægelserne

Organisation: Dansk Handicap Forbund
Område: Bolivia, Honduras og Nicaragua
Beløb: 18.000.000 kr.
Periode: Februar 2013 – januar 2016

Programmets udviklingsmål: Ved at udmønte FNs handicapkonvention og de afledte juridiske rammer, respekteres og overholdes rettighederne for mennesker med handicap i Honduras, Bolivia og Nicaragua. Dette monitoreres og forsvares af mennesker med handicap, organiseret i handicaporganisationer og deres respektive paraplyorganisationer, som arbejder ud fra værdier som demokrati, gennemsigtighed, med fokus på ligestilling, enhed og koordinering, og som gradvist og progressivt forbedrer levevilkårene for mennesker med handicap.

Programmål – Honduras
I 2015 har de deltagende honduranske handicaporganisationer øget deres kendskab til de erfaringer, programmets øvrige partnere har med organisationsudvikling og rettighedsarbejde og øget deres organisatoriske og administrative kapacitet, inklusiv kapacitet til at udføre koordineret og planlagt rettighedsarbejde, der har synliggjort handicapbevægelsen og promoveret overholdelsen af MmH´s rettigheder, især indenfor sundhed, uddannelse og tilgængelighed.

Programmål – Bolivia
De fire deltagende bolivianske partnere har i 2015 forbedret deres organisatoriske kapacitet med henblik på at kunne udføre koordineret og planlagt rettighedsarbejde samt øget deres kendskab til de erfaringer programmets øvrige partnere har med organisationsudvikling og rettighedsarbejde. Koordineringen mellem partnerne, såvel som i handicapbevægelsen generelt, er forbedret.

Programmål – Nicaragua
I 2015 har FECONORI på en koordineret måde og med deltagelse af deres medlemsorganisationer og lokalafdelinger gennem rettighedsarbejde øget implementeringen af den internationale handicapkonvention og lov 763, med særlig fokus på uddannelse, sundhed og rehabilitering, ligesom FECONORI og dets medlemsorganisationer har delt deres erfaringer med rettighedsarbejde med programmets øvrige partnere.

Mere information om projektet: 

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.