Du er her:

Program: Latinamerika Program – anden fase 2016 – 2020, Udvikling af handicapbevægelserne i Honduras og Bolivia

Organisation: Dansk Handicap Forbund
Område: Bolivia og Honduras
Beløb: 24.000.000 kr.
Periode: februar 2016 – januar 2020

Ved at udmønte FN's handicapkonvention og de afledte nationale juridiske rammer, respekteres og overholdes rettighederne for mennesker med handicap i Honduras og Bolivia. Dette monitoreres og forsvares af mennesker med handicap organiseret i handicaporganisationer og deres respektive paraplyer, som arbejder ud fra værdier som demokrati, gennemsigtighed, enhed og ligestilling og som gradvist og progressivt forbedrer levevilkårene for mennesker med handicap.

Programmål - Honduras

I 2019 har partnerne opnået 1) konkrete resultater indenfor sundhed, uddannelse, tilgængelighed og arbejdsintegration som resultat af planlagt og koordineret rettighedsarbejde.
2) Partnerne fortsætter med at udvikle deres organisatoriske og administrative kapaciteter ifølge deres strategiske planer, med deltagelse af deres medlemmer der har fået personlig empowerment i en demokratisk og gennemsigtig organisationskultur. 3) Den økonomiske bæredygtighed er styrket ved at diversificere indtægtskilderne. 4) Partnerne sætter den læring, de har fået fra andre latinamerikanske lande i praksis.

Programmål - Bolivia

I 2019 har partnerne opnået 1) erfaringer med planlagt og koordineret rettighedsarbejde 2) har kapacitet til udarbejde strategiske planer og gennemsigtig administration og regnskabssystemer 3) de nye forbund af mennesker med fysisk, intellektuel og psykisk handicap er blevet styrket organisatorisk. 4) Det er lykkedes at give personlig empowerment til ledere og medlemmer i en organisationskultur med ligestilling, demokrati og gennemsigtighed. 5) Partnerne sætter den læring de har fået fra andre latinamerikanske lande i praksis.

Mere information om projektet: 

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.