Du er her:

Forundersøgelse: Pre-study for a DDL-ATDOC cooperation project

Organisation: Danske Døves Landsforbund
Geografisk område: Jordan
Beløb: 75.860 kr.
Periode: December 2017 - juni 2018

Forundersøgelsen skal afdække, hvilke muligheder der er for et samarbejd emellem DL og ATDOC, og hvilke områder det kommende projekt skal fokusere på. Overordnet set forventes det følgende komponenter:

1. Kapacitetsopbygning af ATDOC og eventuelt et par andre relevante organisationer for døve.

2. Fortalervirksomhed med henblik på at følge op på anbefalingerne fra FN's Handicapkomite til Jordans regering heriblandt anerkendelse af Jordansk tegnsprog. Derudover også generel oplysning omkring døves situation og menneskerettigheder på nationalt og lokalt niveau.

3. Opkvalificering af tegnsprogstolke, som skal bidrage til at døve får bedre muligheder for at blive inkluderet i det jordanske samfund.

4. Forbedring af døves uddannelsesmuligheder i Jordan.

Det kommende projekt forventes at løbe over 2 år.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.