Du er her:

DBS, partneridentifikation i Jordan

Organisation: Dansk Blindesamfund
Geografisk område: Jordan
Beløb: 50.551 kr.
Periode: Juni 2017 - August 2018

I forbindelse med partneridentifikationen søger DBS overblik over data for blinde og svagsynede flygtninge i Jordan, herunder at forholde sig til om det eksisterende data og virkeligheden stemmer overens. Identifikationen vil tage udgangspunkt i WGQs (Washington Group Question) med henblik på at skabe overblik over prævalens og behov for hjælp, herunder basic og specifikke behov.

Ud fra den viden der indsamles vil der bliver taget stilling til hvilken indsats og hvor denne kan finde sted med mest muligt udbytte – dette værende i flygtninge lejre eller værts samfund. Baseret på eksisterende viden vil indsatsen sandsynligvis blive indenfor adgang til information og basic services, og adgang til ’livelihood’. I samarbejde med partnerorganisation vil indsatsen danne grundlag for at opbygge en model for nærområdeindsatser for blinde og/eller svagsynede flygtninge og i passende omfang Jordanske blind og svagsynede.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.