Du er her:

Yalla, together forward!

Organisation: Danske Døves Landsforbund
Geografisk område: Jordan
Beløb: 583.160
Periode: August 2018 - juli 2020

Dette projekt er den første fase i et forventet længerevarende engagement i Jordan. Projektets første fase har fokus på at få etableret et nationalt døveforbund, som skal kapacitetsopbygges med henblik på at blive et stærkt forbund som kan kæmpe for døves rettigheder i Jordan. Denne fase koncentrerer sig om at få skabt en solid struktur og samarbejde mellem det nationale døveforbund og fire eksisterende lokalforeninger i Amman ved hjælp af kapacitetsopbygning af ledere og spredning af viden til ledere og græsrødder i Amman. På sigt skal de øvrige lokalforeninger udenfor Amman også tilknyttes døveforbundet. Der ses også på kapacitetsopbygning af tegnsprogstolke for at sikre døves adgang til kvalificeret tegnsprogstolkning, på sigt skal der etableres en egentlig uddannelse af tegnsprogstolke i Jordan. Slutteligt er der en komponent som skal teste forskellige tilgange/modeller til at forbedre døve syriske flygtninges situation i Za’atari-lejren i samarbejde med UNHCR med henblik på replikering til de andre flygtningelejre både i og udenfor Jordan.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.