Du er her:

Aktivitet: Dansk Handicap Forbund’s strukturerede kapacitetsopbygningsproces

Organisation: Dansk Handicap Forbund
Område: Danmark
Beløb: 200.000 kr.
Periode: August 2014 - juli 2017

Projektet har til formål at opnå kapacitet for Dansk Handicap Forbund´s ulandsarbejde på fire områder:

  1. Kapacitet til at facilitere udviklingsprocesser for DHF´s partnere i syd
  2. Forbedret integrering af ulandsarbejdet i DHF som organisation
  3. Ulandsudvalget styrkes i den overordnede styring af ulandsarbejdet
  4. Øget kapacitet blandt frivillige til at formidle ulandsproblematikker

Gennem tre årlige temadage og med støtte fra en ekstern konsulent forbindes aktiviteterne så der opbygges naturlige læringsrum og en rutine i systematisk at opbygge en vidensdeling og læringsopsamling. Dansk Handicap Forbund´s ulandsudvalg, ansatte og frivillige vil indgå i processen, ligesom Dansk Handicap Forbund´s danske samarbejdspartnere og DH´s ulandsaktive medlemsorganisationer vil blive inviteret til at deltage med henblik på at forbedre kvaliteten af partnerskabet med Dansk Handicap Forbund´s samarbejdspartnere i syd.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.