Du er her:

Aktivitet: Kapacitetsopbygning i International Udvikling, DBS

Organisation: Dansk Blindesamfund
Område: Danmark
Beløb: 78.440 kr.
Periode: Januar 2014 – marts 2015

Med udgangspunkt i anbefalinger fra kapacitetsanalyse, udført i foråret 2013, ønsker afdelingen International Udvikling i Dansk Blindesamfund at opkvalificere og styrke fagligheden indenfor projektadministration og projektudvikling, samt at opkvalificere sine værktøjer. Med denne ansøgning søges konkret om forberedelse og afholdelse af tre workshops i Handicaporganisationernes Hus med temaerne superindikatorer, M & E system og metodemanual.

Efter afholdelse af workshops vil International Udvikling udarbejde følgende konkrete produkter til brug i arbejdet: Et sæt 'faste' superindikatorer indenfor Dansk Blindesamfund’ centrale fokusområder som sikrer en systematisk måling af effekt indenfor kerneydelser, et M & E system med faste procedurer for erfaringsopsamling, dokumentation og effektmåling, samt en metodemanual som rummer alle gældende og kommende guidelines og formater.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.