Du er her:

Aktivitet: Kvalitetssikring af LEVs Engagement i International Udvikling

Organisation: Landsforeningen LEV
Område: Danmark
Beløb: 198.173 kr.
Periode: September - juli 2014

Med introduktion af Handicappuljen og et nyt forbedret bevillingssystem, foråret 2013, blev Landsforeningen LEV udfordret på hidtidig ulandspraksis. Med den nye pulje blev der stillet skærpede krav til ansøgninger. De skulle demonstrere sammenhæng, langsigtet og strategisk planlægning, dokumentation og brug af erfaringer, og dette var LEV ikke umiddelbart i stand til at honorere. Landsforeningen LEV ønsker derfor med denne indsats at øge foreningens kapacitet ift international udvikling, så kvalitet kan styrkes og fremtidig praksis forbedres.

Indsatsens konkrete milepæle er udvikling af strategi og handlingsplan for ulandsarbejdet, udvikling og beskrivelse af forandringsteori samt udarbejdelse af projekt og budgetmanualer, der kan forenkle realisering af modellen. Desuden skal der med dette afsæt og pba Handicappuljens retningslinjer foretages en analyse af potentialet for økonomisk bæredygtighed i LEVs engagement i international udvikling.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.