Du er her:

Aktivitet: Networking through African Forum 2015 and GA of AFUB

Organisation: Dansk Blindesamfund
Område: Ghana, Rwanda og Liberia
Beløb: 248.987 kr.
Periode: Oktober 2014 - december 2015

Denne netværksaktivitet har til hovedformål at styrke deltagelse i og indflydelsen på den globale blindebevægelse for Dansk Blindesamfunds partnere i Afrika. Den centrale komponent i ansøgningen er deltagelse i ”African Forum” for repræsentanter af blindeorganisationerne i Ghana, Rwanda og Liberia.

I forlængelse af denne afholdes også ekstraordinær generalforsamling i African Union of the Blind, der er det regionale netværk for blindeorganisationerne i Afrika. Deltagelsen i begivenhederne betyder adgang til den nyeste viden inden for blindesektoren samt medindflydelse på den politiske dagsorden for den kommende tid, samt valg af bevægelsens tillidsfolk. Afgørende er også muligheden for partnerne at netværke og danne nye partnerskaber med mange forskellige interessenter samt at få adgang til den tilhørende udstilling om det nyeste indenfor tilgængelighed og teknologi.

Deltagelsen i aktiviteterne sker i fællesskab med Dansk Blindesamfund, og lejligheden benyttes desuden til afholdelse af møde om mulige nye samarbejdsprojekter, eventuelt et regionalt projekt i Vestafrika med deltagelse af GBU, CAB og DAB.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdelingen for Internationalt Samarbejde.