Du er her:

Aktivitet: Nordisk workshop om handicapkonventionen

Organisation: Danske Døves Landsforbund
Område: Norden
Beløb: 33.000 kr.
Periode: Februar - marts 2014

DDL ønsker at gennemføre en todages workshop om Handicapkonventionen med det formål at kvalificere brugen af handicapkonventionen i vores udviklingsarbejde.

Handicapkonventionen nævner specifikt tegnsprog, døvekultur og døve flere steder, og på workshoppen vil oplægsholdere give deres bud på, hvordan teksten kan fortolkes og bruges i det handicappolitiske arbejde, samt hvordan vi kan igangsætte og støtte op om vores syd-partneres brug af konventionen.

Udviklingsmedarbejdere fra døveforbundene i Sverige, Norge, Finland og Island vil også deltage i workshoppen, således at der bliver mulighed for erfaringsudveksling og fælles læring fra bedste praksis.

De fire oplægsholdere på workshoppen vil gennemgå hver deres speciale: Konventionens betydning for det interessepolitiske arbejde i nord og syd, CRPD Komiteens arbejde, herunder rapporteringer og hvordan vi som organisationer kan påvirke disse, erfaringer fra det døvepolitiske arbejde med konventionen, og en juridisk, menneskeretslig fortolkning af centrale begreber i konventionen. Ind imellem oplæggene er der diskussioner, gruppearbejde og fremlæggelse i forum.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.