Du er her:

Aktivitet: Sharing the South African Experience – A Conference for LEV’s partners

Organisation: Landsforeningen LEV
Område: Sydafrika
Beløb: 198.543 kr.
Periode: Marts - maj 2015

Projektet ”Break the Barrier – Strengthening the Townships in South Africa” er nu afslutttet og dermed mere end 10 års projektsamarbejde mellem DSSA og LEV.

Oktober 2014 blev projektsamarbejdet eksternt evalueret og læring dokumenteret. Projektet er lykkedes på en række områder og man har som noget helt specielt formået at involvere og fastholde fædre til børn med udviklingshæmning – både i DSSAs løbende arbejde og i de mange projektaktiviteter: De er på trods af kulturel praksis blevet hos familien, har påtaget sig ansvar og er i dag aktive fortalere i organisationen.

LEV og DSSA vil gerne dele de positive erfaringer med vigtige partnere og centrale handicapparaplyer i Afrika. Dels for at sprede den gode nyhed, og dels for at drøfte hvordan erfaringerne bedst bruges i fremtidigt nationalt og regionalt arbejde. Indsatsens mål er at LEV sammen med partnere kan drøfte erfaringer fra SA, udveksle relaterede erfaringer høstet andre steder, øge den fælles forståelse af udviklingshæmning og nødvendige tiltag og dermed styrke fagligt og socialt netværk i Afrika

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.