Du er her:

Aktivitet: Strategic workshop in African Union of the Blind

Organisation: Dansk Blindesamfund
Område: Interregionalt i Afrika
Beløb: 162.555 kr.
Periode: Marts - november 2015

Denne netværksaktivitet har til hovedformål at støtte opbygningen af kapacitet i African Union of the Blind (AFUB) som er den ene af seks regioner under Verdens Blindunion. Kapaciteten forventes opbygget gennem udviklingen af en strategi indenfor organisatorisk ledelse, samt en strategi indenfor fundraising.

Den centrale aktivitet i ansøgningen er gennemførslen af en strategisk workshop for AFUBs bestyrelse og ansatte i Congo-Brazzaville den 23.-28. marts 2015. På workshoppen forventes det at udviklingen af stratgierne påbegyndes, og at en plan for den endelige færdiggørelse af strategierne bliver udarbejdet.

Eksterne facilitatorer fra den internationale blindebevægelse vil lede diskussionerne, og ressourceperson fra Nordisk Bistandskomite og Verdens Blindeunions bistandskomite vil sikre at strategier er på linje med internationale stratgier, samt at diskussionerne på workshoppen efterfølgende forankres i disse fora.

Mere information om projektet:

Yderligere information kan rekvireres hos organisationen selv eller i Danske Handicaporganisationers Afdeling for Internationalt Samarbejde.